dziennik ustaw ustawa bud��etowa 2023


Ustawa budżetowa na rok 2023. Dz.U.2023.256. Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023. z dnia 15 grudnia 2022 r. Art. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 601 378 366 tys. zł.

DZIENNIK USTAW. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r. Poz. 1586. USTAWA. dnia 7 lipca 2023 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji...

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023. z dnia 15 grudnia 2022 r. Tekst pierwotny. Art. 1. [Ogólne założenia budżetu] 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 604 543 808 tys. zł. 2.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023. dnia 15 grudnia 2022 r. Art. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 604 543 808 tys. zł. 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 672 543 808 tys. zł. 3.

Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. - podpisana przez Prezydenta RP 2 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 256) Materiały. Ustawa budżetowa na 2023 rok część tekstowa. 20230209 _Ustawa _budżetowa _część _tekstowa _UB2023.pdf 0.29MB Załączniki do ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023. Pokaż treść w pełnym oknie. Permalink ELI: https://eli.gov.pl/eli/DU/2023/1574/ogl. Tekst aktu: D20231574L.pdf. Tekst ogłoszony: D20231574.pdf. Status aktu prawnego:

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r. Poz. 1574 USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256) wprowadza się nastę-pujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. 1.

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. 15.12.2022. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, a wydatki 672,5 mld zł. 68 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku. Zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożony przez ministra finansów. Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie.

Dziennik Ustaw. Dz.U.2023.256. Akt obowiązujący. Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. Art. 8. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do: 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1 000 000 tys. zł; 2)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Pokaż treść w pełnym oknie.

Spotkanie z Prezydentem Turcji w Nowym Jorku. Pozostań z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 02.02.2023 r. ustawę budżetową na rok 2023.

Ustawa budżetowa na rok 2023. Art. 17. OpenLEX. Art. 17. - Ustawa budżetowa na rok 2023. Pełna treść. Dziennik Ustaw. Dz.U.2023.256. Akt obowiązujący. Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. Art. 17. 7. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 112,0%.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, a wydatki 672,5 mld zł. 68 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku. Zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Wydatki na obronność z ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2054.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2023 r. Poz. 1860 USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.

Dziennik Ustaw. 2022. poz. 270. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. Tekst aktu: D20220270L.pdf. Tekst ogłoszony: D20220270.pdf. Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu. Data ogłoszenia: 2022-02-04. Data wydania: 2021-12-17. Data wejścia w życie: 2022-02-05. Data obowiązywania: 2022-01-01. Data wygaśnięcia: 2023-01-01.

W budżecie państwa zaplanowano: limit wydatków na kwotę 521.836.950 tys. zł. prognozę dochodów na kwotę 491.936.950 tys. zł. deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 29.900.000 tys. zł. Materiały. Ustawa budżetowa na rok 2022 część tekstowa. 20220208 _Ustawa _budzetowa _2022.pdf 0.36MB Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2022.

Materiały. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Projekt _ustawy _budżetowej _na _rok _2022.pdf 13.99MB. Informacje o publikacji dokumentu. Pierwsza publikacja: 01.10.2021 08:34 Aleksandra Wójcik. Wytwarzający/ Odpowiadający: Rada Ministrów. Pokaż historię zmian. przyjęty przez rząd 28 września 2021 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2021 r.)

Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2023. Zmiany w prawie. "Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną. W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem".

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2075. Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 września 2023 r.

Uchwalony w piątek (17 grudnia) budżet zakłada, że wydatki na przyszły rok wyniosą 512,4 mld zł, a dochody - 481,4 mld zł. Deficyt wyniesie 30,9 mld zł. PKB Polski ma według przewidywać rządu wzrosnąć o 4,6 proc. Średnioroczna inflacja będzie na poziomie 3,3 proc. Prognozowane średnie wynagrodzenie brutto ma wynieść 5922 zł miesięcznie.

Dziennik Ustaw Dz.U.2023.1574 Akt jednorazowy Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. Zmiana ustawy budżetowej na rok 2023. USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetow

About dziennik ustaw ustawa bud��etowa 2023

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly